Polska Federacja Taekwon-do (PFT) jest jedną z najstarszych organizacji sztuk walki działających w Polsce.
Przeszło ćwierć wieku (rok założenia 1993) doświadczeń treningowych i organizacyjnych procentuje w tworzeniu innowacyjnych programów pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, m.in. systemu ODS.

Grupa PFT (GPFT) jest jednym z liderów rynku usług pozaszkolnej edukacji sportowej. Trenerzy tworzą unikalny system wymiany doświadczeń i spostrzeżeń spotykając się cyklicznie na seminariach szkoleniowo – metodycznych, jak np. BTM, YEANSU czy Akademia Mistrzostwa Trenerskiego. Dzięki temu wszystkie zajęcia prowadzone są w bezpiecznych warunkach z zachowaniem najwyższej dbałości o progres w rozwoju psychofizycznym adeptów w każdym wieku, począwszy już od przedszkolaków. Wiodąca jest „sztuka” – nie „sport”.

GPFT pod względem strukturalnym jest wyjątkowa, ponieważ odeszła od klasycznych klubów czy innych stowarzyszeń sportowych, odeszła od dotacji i sponsorów. Jest nowoczesną, samofinansującą się firmą (a poprzez to niezależną w decyzyjności) przywiązującą szczególną uwagę do pojęcia „marka”. To pozwala na ciągły rozwój struktur i stabilność finansową z jednej strony, a z drugiej na organizację prestiżowych turniejów i obozów rangi ogólnopolskiej oraz udział w zawodach międzynarodowych. Na tę okoliczność powoływana jest Kadra Narodowa Polski – w pełni finansowana przez PFT.

Stojąc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez Klientów oraz Trenerki i Trenerów cały czas tworzymy nową, atrakcyjną ofertę, nie zapominając o tradycji związanej z Taekwon-do, np. aplikację webowa pod nazwą GO&FIGHT. Jako pierwsi w kraju wdrażamy program TAEKWONDOKA 2050 będące narzędziami wspierającymi rozwój profesjonalnych instruktorów.