W tym roku przypada rocznica 25-o lecia istnienia GTF czyli Global Taekwon-do Federation. Założycielem i prezesem GTF był ś.p. Wielki Mistrz Park Jung Tae, którego miałem zaszczyt być uczniem. Jego rola w moim życiu była bardzo znacząca – przez wiele lat byłem przedstawicielem GTF w Polsce.

W.M. Park Jung Tae to jeden z pionierów Taekwon-do na świecie i jeden z najbliższych współpracowników Gen. Choi Hong Hi – Jego osoby znawcom tematu nie trzeba przedstawiać.

Wiele osób w Polsce ma związane z Nim wspaniałe wspomnienia.

Zmarł przedwcześnie. Pożegnałem go w Kanadzie w Mississauga podczas ceremonii, która pozostanie w pamięci na zawsze…

Taekwon!

Piotr Gąsior