List gratulacyjny od Posła Andrzeja Grzyba dla Stanisława Szala