List gratulacyjny od Posła na Sejm RP – Jarosława Urbaniaka dla zawodników