Kultura moralna

Szerokie znaczenie i wielość interpretacji, które wiążą się z pojęciem „kultury moralnej” często sprawiają, że trudno pojąć jego istotę ludziom kultury zachodniej, ponieważ jest to punkt widzenia specyficzny dla narodów kultury wschodniej. Celem takiego podejścia jest stawanie się przykładem dla innych osób, tak jak np. Konfucjusz (552-479 pne).

By móc stać się takim człowiekiem, trzeba „odnaleźć siebie” nabywając charakteru moralnego szanowanego przez wszystkich. Może to być osiągnięte jedynie poprzez stałą praktykę dyscypliny umysłowej. Zatem, gdy sytuacja tego wymaga, osoba taka może pomóc w budowaniu idealnego społeczeństwa np. poprzez doradztwo rządowi. Wpływ tej osoby na ogół społeczny trwa nawet po jej śmierci.

Konfucjusz powiedział: „żeby promować poczucie moralności trzeba traktować innych z wiernością/lojalnością i szczerością w oparciu o sprawiedliwość, całkowicie eliminując błędne myślenie”.

W Taekwon-do duży nacisk kładzie się na naukę kultury moralnej, gdyż promuje ona nie tylko zdrowe ciało i umysł, ale także odpowiednią postawę sportową i moralną wobec społeczeństwa.

Etyka sali

Do Jang – sala treningowa jest miejscem otwartym dla każdego, bez względu na jego wiek, płeć, rasę, czy wyznanie. Jest miejscem służącym podnoszeniu duchowej, moralnej i kulturowej wiedzy oraz sprawności fizycznej.

Obowiązuje na niej następujący regulamin:

1. Zakaz palenia tytoniu,

2. Unikanie nieuzasadnionych rozmów,

3. Zakaz spożywania napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz żywności,

4. Zakaz noszenia obuwia,

5. Zakaz wykonywania ćwiczeń technicznych bez pozwolenia instruktora.

Zasady obowiązujące w momencie wejścia na salę treningową łączą się nierozerwalnie z resztą podanych. Należy wykonać ukłon (Kyong Gye) w drzwiach podczas wchodzenia i
wychodzenia z sali, każdemu ćwiczącemu posiadającemu wyższy stopień (Sonbe Nim) należy okazać szacunek poprzez wykonanie ukłonu, nie wolno stawać tyłem do instruktora, nie
należy wykonywać ćwiczeń bez wyraźnie wydanej komendy, nie należy spożywać posiłków, ani napojów, nie wolno rozmawiać.

Uczeń - Instruktor

Wywodzi się z z tradycyjnych, zakorzenionych głęboko we współczesnej Korei nauk Konfucjusza, uważanego tam za wzór posłuszeństwa oraz lojalności.
Dzięki tradycji konfucjańskiej Koreańczycy nauczeni są głębokiego poczucia szacunku wobec swoich nauczycieli. Stare koreańskie powiedzenie mówi: „Ojciec i matka są rodzicami, którzy mnie wychowują podczas gdy nauczyciel jest rodzicem, który mnie kształci”.

Dlatego właśnie od adepta wymaga się okazywania swojemu nauczycielowi – trenerowi tak dużego szacunku, jaki ma do rodziców. Z kolei nauczyciel jest zobowiązany do nauczania
adepta sztuki „dobrego życia”, tzn. tego, by dziecko stało się osobą o charakterze zgodnym z życzeniami rodziców, ale i żyjącą zgodnie z zasadami społecznymi. Odpowiedzialność nauczania studenta jest najważniejszym zadaniem nauczyciela/mistrza i polega na wykształceniu w nim mocnych zasad moralnych oraz siły i sprawności fizycznej.
Bardzo ważną zasadą w tej relacji jest zasada szacunku do swojego mistrza. Niezależnie od relacji prywatnych ze swoim mistrzem, należy mu się głęboki i szczery szacunek zarówno w czasie treningu jak i poza nim.

Przysięga adepta

Odwołując się do zasad moralnych Taekwon-do pamiętać należy o słowach przysięgi Taekwon-do (Sonso):

1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do,

2. Będę szanował instruktora i starszych stopniem,

3. Nie będę nadużywał technik Taekwon-do,

4. Będę wspierał wolność i sprawiedliwość,

5. Będę wspierał pokój (Będę rzecznikiem pokoju na świecie),

od której powinien zaczynać się każdy trening, egzamin czy też seminarium treningowe. Sama już przysięga jest zobowiązaniem dla każdego Taekwondoki do wejścia na drogę doskonalenia swojej osoby w sferze mentalnej.