Nadanie tempa ćwiczeń w czasie treningu, podobnie jak wydawanie komend, odbywa się poprzez odliczanie w języku koreańskim.
Z uwagi na brzmienie fonetyczne odlicza się przy pomocy liczebników porządkowych: