Stworzona, nazwana i naukowo opracowana przez generała Choi Hong Hi.
Taekwon-do jest kompletnym systemem samoobrony, a także oryginalnym i specyficznym systemem wychowawczym, który w sposób całościowy traktuje proces rozwoju psychofizycznego człowieka opierając się na jego naturalnych instynktach oraz potrzebach. W dniu 11.04.1955 na spotkaniu większości koreańskich mistrzów postanowiono skodyfikować nazwy technik oraz ćwiczenia formalne, a także nadać temu zbiorowi nazwę Taekwon-do.

Pochodzenie

Zabieg ten był niezbędny, gdyż pierwotne korzenie Taekwon-do opierają się na tradycyjnych stylach koreańskich (takich jak Soo Bak–Gi i Taek Kyon) oraz na japońskim (dokładniej okinawskim) karate. Historia Taekwon-do jest związana bezpośrednio z historią Korei. Powiązania te, poza technikami, znaleźć można m.in. w zasadach sztuki oraz symbolice pasów uczniowskich, czy przysiędze.