ANPALMOK

Wewnętrzna część przedramienia

BAKATPALMOK

Zewnętrzna część przedramienia