CUP Jedo

W Taekwon-do tradycyjnym wyróżnia się stopnie uczniowskie, tzw. „CUP” oraz mistrzowskie, tzw. „DAN”. Stopniom CUP przypisany jest konkretny kolor i symbolika związana z rozwojem umiejętności adepta, jego drogą w Taekwon-do. Pomiędzy pasami kolorowymi występują pasy z belkami, są one stopniami przejściowymi. Adept posiada umiejętności wyższe od noszonego aktualnie pasa, ale nie jest jeszcze gotowy do egzaminu na pas w kolejnym kolorze. W czasie egzaminu obowiązują umiejętności i wiedza na stopień zdawany oraz wcześniejsze.

Biały pas - Hyin Ti.

Symboliką stopnia i koloru pasa jest niewinność, początek drogi, mała wiedza w Taekwon-do.

Żółty pas - Noran Ti.

Symboliką stopnia i koloru pasa jest ziemia, w którą sadzi się ziarenko jako początek wzrostu rośliny. Wiedza adepta ugruntowuje się niczym roślina zapuszczająca korzenie.

Zielony pas - Churok Ti.

Symboliką stopnia i koloru pasa jest szybki wzrost rośliny (wypuszczanie liści) tak, jak szybko rosną umiejętności adepta.

Niebieski pas - Purun Ti.

Symboliką pasa i koloru jest niebo, do którego dąży wzrastająca roślina. Umiejętności adepta są już bardzo wysokie, a techniki przez niego wykonywane coraz trudniejsze.

Czerwony pas - Balgan Ti.

Symboliką stopnia i koloru pasa jest ogień – niebezpieczeństwo. Adept posiada już bardzo duży zasób technik, jego pas jest znakiem ostrzegawczym dla potencjalnego przeciwnika.

DAN Jedo

Stopnie mistrzowskie DAN są podzielone na trzy grupy główne i jedną grupę nadrzędną:

- 1. - 3.DAN, tzn. Boosabum

Asystent instruktora

- 4. - 6.DAN, tzn. Sabum

Instruktor

- 7. - 8.DAN, tzn. Sahyun

Mistrz

- 9.DAN, tzn. Sasung

Wielki mistrz

 

Czarny pas - Gamjong Ti.

Na stopnie od 1. do 6. Dan przystępuje się do egzaminów, natomiast stopnie 7. – 9. Dan są nadawane instruktorom w sposób honorowy za działalność treningową, promocyjną i wychowawczą.

Stopnie mistrzowskie charakteryzują się kolorem czarnym, który symbolizuje odwrotność do pasa białego. Zatem dojrzałość, bardzo dużą wiedzę o Taekwon-do, brak strachu przed „ciemnością”, złem świata.