Przeciętny człowiek wykorzystuje średnio zaledwie 10-20% swojego potencjału. Techniki Taekwon-do zostały opracowane z myślą o 100% wykorzystaniu potencjału ludzkiego ciała.
Każdy człowiek bez względu na swoją wielkość czy masę, wiek czy też płeć może wykorzystać swoje ciało w pełni, wykonując techniki z bardzo dużą siłą. Oczywiście każdy trening podnosi poziom sprawności fizycznej, jednak nie wystarczy do tego, aby osiągnąć nadzwyczajną siłę.

Systematyczne trenowanie Taekwon-do pomaga osiągnąć wysoki poziom siły reakcji, koncentracji, równowagi, kontroli oddechy i szybkości, czyli czynników warunkujących wysoki
stopień fizycznej siły.

Siła reakcji - Bandong Ryok

Zgodnie z teorią Newtona, na każdą działającą siłę działa siła odwrotna, siła reakcji. W Taekwon-do tłumaczy się to tak, iż na siłę uderzenia składają się siła akcji i siła reakcji. Wiedza ta wykorzystywana jest w dwojaki sposób:
– siła atakującego zawsze sumuje się z siłą broniącego, co wyzwala dużą moc uderzenia,
– wykonując uderzenia, np.: ap joomuk jirugi jedną ręką zwiększamy siłę uderzenia poprzez jednoczesne cofnięcie drugiej ręki w stronę przeciwną (na biodro).

Koncentracja - Jip Joong

Rozłożenie uderzenia na małej powierzchni powoduje koncentrację siły zwiększając efekt uderzenia. Uderzenia w Taekwon-do często wykonywane są kantem dłoni lub końcówkami palców. Bardzo ważnym jest, aby nie skupiać siły na początku ruchu lecz zwiększać ją stopniowo do momentu kontaktu z celem.
Innymi słowy: im krótszy czas koncentracji siły uderzenia, tym większy efekt. Każda technika Taekwon-do powinna angażować całe ciało. Ruch powinny rozpoczynać największe i zarazem najwolniejsze mięśnie obręczy biodrowej, a kończyć najmniejsze, ale najszybsze mięśnie znajdujące się w kończynach. Należy pamiętać o nieodzownym elemencie każdego mocnego, szybkiego i skutecznego uderzenia, czyli o skupieniu umysłowym na ułamku sekundy, w którym wyrzucamy z siebie ogromną ilość energii.

Równowaga - Kyun Hyung

Odgrywa zasadniczą rolę w wielu sportach. W Taekwon-do przykłada się do niej szczególną uwagę.
Ciało będące w równowadze czyli dobrze wyważone pomaga wyprowadzić efektywniejsze uderzenie. Pozycje powinny być stabilne i odpowiednio elastyczne, zarówno podczas ataku
jak i obrony. Zachowanie pełnej równowagi można osiągnąć tylko wtedy, gdy środek ciężkości ciała pada dokładnie: pomiędzy obiema stopami, przy pozycjach gdzie ciężar rozłożony jest równomiernie na obie nogi oraz na środkową linię ciała w pozycjach gdzie ciężar spoczywa tylko na jednej nodze.

Kontrola oddechu - Hohup Jojul

Nieustanna kontrola oddechu jest nie tylko warunkiem osiągnięcia wytrzymałości czy szybkości. Pozwala również na przyjęcie uderzenia oraz wytworzenie siły do zadania ciosu.
Zawsze musi to być połączone z krótkim, ale dynamicznym wydechem powietrza poprzez silne napięcie mięśni przepony. Odpowiednia kontrola oddechu pozwala zaopatrzyć
organizm w niezbędną ilość tlenu potrzebną do sprawnego funkcjonowania.

Masa - Zilyang

Nauczenie się i odpowiednie wykorzystanie możliwości ludzkiego ciała pozwala zwiększyć masę uderzenia czy kopnięcia. Skręcając biodra w czasie kopnięcia oraz obniżając środek ciężkości (tzw. fala) w momencie wykonywania techniki powoduje się, że masa uderzeniowa jest większa niż wynikałoby to tylko z wagi człowieka.

Szybkość - Sokdo

Szybkość stanowi najważniejszy element siły, co jest perfekcyjnie wykorzystane w Taekwon-do. Siła uderzenia wzrasta dzięi wykorzystaniu masy, lecz przy jednoczesnym użyciu większej szybkości możemy ją jeszcze zwiększyć!. Dlatego też, występowanie fali we wszystkich technikach Taekwon-do jest niezbędne do osiągnięcia większej masy oraz szybkości co z kolei przetwarza się bezpośrednio na siłę wykonywanych technik.

By pełni móc wykorzystać potencjał Taekwon-do, należy pamiętać o wszystkich elementach teorii mocy. Muszą one występować równocześnie, aby kontrolując swoje ciało, produkować silne techniki.