Układ formalne (TUL) są to zestawy ruchowe zawierające pozycje, przemieszczenia, techniki ataku, techniki obrony wykonywane pojedynczo lub zespołowo. Składają się z ustalonej i niezmiennej liczby ruchów, zwrotów, kierunków. Stanowią formę swoistej walki bez przeciwnika. Poziom trudności układów wzrasta wraz z poziomem adepta oraz stopniem jego zaawansowania

W Taekwon-do tradycyjnym wyróżnia się 24 układy formalne oraz dwa podukłady nie wchodzące w skład głównego zestawu.

Twórca Taekwon-do gen. Choi Hong Hi zawarł techniki swojej sztuki walki w dokładnie 24 układach, gdyż twierdził, że życie jednego człowieka w obliczu wieczności jest niczym więcej niż jedna doba życia dla człowieka. Ograniczenie liczby układów do 24 i porównanie do doby ma symbolizować życie gen. Choi Hong Hi, które poświęcił dla Taekwon-do.

CHON-JI

Chon Ji w dosłownym tłumaczeniu oznacza „niebo-ziemia”. Na Dalekim Wschodzie rozumie się to jako stworzenie świata lub początek ludzkości. Dlatego jest pierwszą formą w Taekwon-do. Układ ten zawiera 19 elementów technicznych.

DAN-GUN

Układ ten odnosi się do Świętego Dan-Gun (inne nazewnictwo: Dangun Wanggeon, Tangun), który uważany jest za legendarnego założyciela Gojoseon, czyli pierwszego królestwa Korei w roku 2333 p.n.e. Układ ten zawiera 21 elementów technicznych.

DO-SAN

Do San jest pseudonimem wielkiego koreańskiego patrioty Ahn Chan Ho, żyjącego w latach 1876 – 1938. Poświęcił on całe swoje życie po to, aby kształcić naród koreański w poczuciu niepodległości, modernizował szkolnictwo oraz reformował system kraju. Urodził się tego samego dnia, co twórca Taekwon-do, tj. 9.listopada. Układ ten zawiera 24 elementy techniczne.

WON-HYO

Won Hyo był mnichem, który wprowadził Buddyzm podczas panowania dynastii Silla w roku 686 naszej ery. Był jednym z najważniejszych filozofów, pisarzy i interpretatorów Buddyzmu w Korei. Układ zawiera 28 elementów technicznych.

YUL-GOK

Yul Gok jest to pseudonimem wielkiego filozofa i uczonego, nazywanego także „Konfucjuszem Korei” Yi L – (1536 -1584 r. naszej ery). Trzydzieści osiem ruchów tego układu odnosi się do miejsca jego urodzenia na 38 równoleżniku, a diagram symbolizuje uczonego. Układ ten zawiera 38 elementów technicznych.

JOONG - GUN

Ahn Joong-Gun był patriotą, który zamordował Hiro-Bumi Ito, pierwszego japońskiego generała – gubernatora Korei. Układ ten składa się z 32 elementów technicznych. Liczba ruchów odnosi się do wieku Ahn Joon-Gun, gdy został stracony w 1910 roku w więzieniu Lui-Shung.

TOI-GYE

Toi Gye jest to pseudonim literackim sławnego uczonego Yi Hwang (1501-1570), wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. 37 ruchów tego układu związane jest z miejscem jego urodzenia na 37 stopniu szerokości geograficznej. Diagram tego układu oznacza uczonego.Układ zawiera 37 elementów technicznych.

HWA-RANG

Hwa-Rang w wolnym tłumaczeniu oznacza 'kwiat młodości’. Nazwa pochodzi od grupy młodych arystokratów – wojowników z królestwa Sila – jednego z trzech królestw (obok Koguryo oraz Baek Je) ówcześnie panujących na półwyspie koreańskim. Układ ten składa się z 29 elementów technicznych. Ilość ta odnosi się do 29 Dywizji Piechoty, w której służył gen. Choi Hong Hi. Podczas służby tworzył podstawy dzisiejszego Taekwon-do, a dywizję traktował jako nowoczesny odpowiednik korpusu Hwarang.

CHOONG-MOO

Nazwa ta pochodzi od imienia wielkiego admirała Yi Soon-Sin (1545-1598) z dynastii Yi. Uchodził on za człowieka, który wynalazł w 1592 r. pierwszy uzbrojony statek bojowy (Kobukson), będący pierwowzorem dzisiejszych łodzi podwodnych. Układ Choong-Moo kończy się uderzeniem lewej ręki, które ma symbolizować żal z powodu niesprawiedliwej śmierci admirała. Choong-Moo został niesłusznie oskarżony o nielojalność wobec króla. Układ ten składa się z 30 elementów technicznych.

KWANG-GAE

Kwang-Gae-Toh-Wang był dziewiętnastym władcą z dynastii Koguryo, który odzyskał wszystkie utracone wcześniej na rzecz Chin terytoria, łącznie z dużą częścią Mandżurii. Układ ten składa się z 39 elementów technicznych. Liczba 39 odnosi się do pierwszych dwóch cyfr daty, w której to Kwang-Gae objął tron – 391 r.n.e. Diagram tego układu symbolizuje ekspansję i powrót straconych terytoriów.

PO-EUN

Jest to pseudonim wybitnego uczonego i pisarza Chong Mong-Chu, który był autorem znanego wiersza: „Nie będę służył drugiemu panu choćbym miał być ukrzyżowany sto razy”. Ta niezawodna lojalność symbolizuje układ kroków układu, który przebiega po linii prostej. Układ zawiera 36 elementów technicznych.

GE-BAEK

Nazwa pochodzi od wybitnego generała Ge Baek za dynastii Baek Je (660r.n.e.) Diagram układu (linia prosta) symbolizuje jego surową dyscyplinę wojskową.
Układ zawiera 44 elementy techniczne.

EUI-AM

To pseudonim Son Byong Hi, przywódcy ruchu niepodległościowego Korei z marca 1919 roku. 45 ruchów jest nawiązaniem do jego wieku, kiedy zmienił nazwę Dong Hak na Chondo Kyo. Diagram tego układu symbolizuje jego nieposkromionego ducha, który nakazał mu poświęcać się walce o pomyślność swojego narodu. Układ składa się z 45 elementów technicznych.

CHOONG – JANG

Nazwa ta pochodzi od pseudonimu generała Kim Duk Ryang, który żył za dynastii Yi w XIV w. Układ kończy się atakiem lewej ręki, co symbolizuje jego tragiczną śmierć w wieku 27 lat w więzieniu, zanim zdołał osiągnąć pełną dojrzałość. Układ zawiera 52 elementy techniczne.

JUCHE

Juche utożsamia filozoficzną myśl, że człowiek może wszystko opanować i ze jest on władcą świata i własnego losu. Uważa się, że Juche wzięło się od góry Baekodu, która uznawana jest za symbol ducha Koreańczyków. Układ ten składa się z 45 elementów technicznych.

SAM-IL

Nazwa ta oznacza historyczną datę powstania ruchu niepodległościowego Korei w dniu 01.03.1919r. 33 ruchy w układzie tej formy stanowią nawiązanie do liczby patriotów, którzy ruch zainicjowali.

YOO-SIN

Nazwa pochodzi od znanego dowódcy, generała Kim Yoo Sin, żyjącego za czasów panowania dynastii Silla. Układ ten składa się z 68 elementów technicznych. Liczba ta symbolizuje dwie ostatnie cyfry daty 668 r.n.e., kiedy to Korea została zjednoczona.

CHOI-YONG

Nazwa tego układu pochodzi od generała Choi Yong, który był premierem i głównodowodzącym sił zbrojnych dynastii Koryo w XIV wieku. Układ ten składa się z 46 elementów technicznych.

YON-GAE

Nazwa tego układu pochodzi od imienia słynnego generała Yon Gae Somoon, żyjącego za panowania dynastii Koguryo. Układ ten składa się z 49 elementów technicznych. Liczba ta symbolizuje dwie ostatnie cyfry roku 649 n.e., w którym generał Yon niszcząc trzystutysięczną armię w bitwie pod Ansi Sung, zmusił władze dynastii Tang do opuszczenia Korei.

UL-JI

Ul-Ji Moon Dok był generałem, który w 612 r.n.e. obronił Koreę od inwazji Tanga, dysponującego siłą miliona żołnierzy. Diagram układu symbolizuje jego osobę.
Układ ten składa się z 42 elementów technicznych, a liczba 42 nawiązuje do wieku generała w momencie podpisania traktatu pokojowego.

MOON-MOO

Moon Moo oddaje cześć trzydziestemu władcy z dynastii Silla. Jego ciało zostało pochowane obok Dae Wang Am (Wielkiej Skały Władców). 61 ruchów symbolizuje dwie ostatnie cyfry roku 661 n. e., w którym to Moon Moo wstąpił na tron. Układ zawiera 61 elementów technicznych.

SO-SAN

Nazwa tego układu pochodzi od pseudonimu sławnego mnicha Choi Hyong Ung (1520-1604), który żył za panowania dynastii Lee. Układ ten składa się z 72 elementów technicznych. Liczba nawiązuje do jego wieku, w którym zorganizował korpus mnichów – żołnierzy, którzy odparli najazd na Półwysep Koreański japońskich piratów w 1592 roku.

SE-JONG

Se Jong był największym koreańskim władca, który wynalazł alfabet koreański w 1443 roku. Diagram układu symbolizuje władcę, a 24 elementy techniczne symbolizują alfabet koreański, który składa się z 24 liter.

TONG-IL

Nazwa tego układu oznacza decyzję zjednoczenia Korei, podzielonej w 1945r. Diagram jest symbolem jedności narodowej. Układ ten składa się z 56 elementów technicznych.