DAN Jedo

Stopnie mistrzowskie DAN są podzielone na trzy grupy główne i jedną grupę nadrzędną:

- 1. - 3.DAN, tzn. Boosabum

Asystent instruktora

- 4. - 6.DAN, tzn. Sabum

Instruktor

- 7. - 8.DAN, tzn. Sahyun

Mistrz

- 9.DAN, tzn. Sasung

Wielki mistrz

 

Czarny pas - Gamjong Ti.

Na stopnie od 1. do 6. Dan przystępuje się do egzaminów, natomiast stopnie 7. – 9. Dan są nadawane instruktorom w sposób honorowy za działalność treningową, promocyjną i wychowawczą.

Stopnie mistrzowskie charakteryzują się kolorem czarnym, który symbolizuje odwrotność do pasa białego. Zatem dojrzałość, bardzo dużą wiedzę o Taekwon-do, brak strachu przed „ciemnością”, złem świata.